Etikete göre gösterilenler fıkır

Pazartesi, 28 Ocak 2019 17:56

Kalpler , Ancak Allah'ı Anmakla Huzur Bulur.

zikirKalpler , Ancak Allah'ı Anmakla Huzur Bulur.

Doğruluk, Allah'ın sevgilisidir. Açıklık, kalpleri temizler. Tecrübe, güçlü bir kanıttır. Lider, peşinden gidenlere yalan söylemez. Kalpleri, Allah'ı zikretmek kadar ferahlatan ve ondan daha büyük sevabı olan başka bir amel yoktur.

"Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim."(Bakara, 152)

Allah'ı anmak, O'nun yeryüzündeki cennetinin anahtarıdır. O'nun yeryüzündeki cennetine girmeyen, ahireetteki cennetine de giremez. Zikir; nefsin hastalıklarından, sıkıntılarından ve ızdıraplardından kurtuluşudur. Hatta o, her türlü başarının ve kurtuluşun kolay ve kestirme yoludur. Zikrin faydalarını görmek için Kur'an'ı oku, düşün. Şifaya nail olmak için günler boyunca zikir merhemini dene.

Korku, endişe, üzüntü ve keder bulutları, Allah'ın zikriyle dağılır. Elem ve hüzün dağları, O'nun zikriyle ortadan kalkar. Zikreden kimselerin rahatlığına şaşmamak gerekir. Çünkü aslolan budur. Asıl şaşılması gerekenler, Allah'ın zikrinden gafil olanlardır.

"Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler." (Nahl, 21)

Ey uykusuzluktan şikayet eden, elem ve kederden ağlayan, olaylardan dolayı acı çeken, bela ve musibetler tarafından savrulan! Haydi, O'nun mukaddes ismini haykır.

"O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musunuz? (Asla benzeri yoktur)." (Meryem, 65)

O'nu ne kadar çok zikredersen yüreğin o kadar genişler, kalbin huzur bulur, benliğini mutluluk kaplar ve vicdanın rahatlar. Çünkü yüce Allah'ı zikretmek demek; O'na güvenmek, O'na dayanmak, O'na yönelmek, O'nun hakkında hüsnü zan beslemek ve kurtuluşu O'ndan beklemek demektir. O, dua edildiği zaman çok yakındır. Nida edildiği zaman işitir, istendiği zaman verir. Bu yüzden, O'na yalvar, boyun eğ ve saygı göster. Dilinle daima O'nun mübarek ismini tekrarla, O'nu birle, O'nu öv, O'na dua et, O'ndan iste ve O'na istiğfar et, O'nun kuvvet ve kudreti sayesinde mutluluk ve emniyeti, sevinç ve nuru bulacaksın.

"Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi) ahiret sevabının güzelliğini verdi." ( Al-i İmran, 148)